Soluții creative dincolo de cifre

Să fii un bun economist înseamnă să privești business­ul unui client în ansamblu și să-­l sfătuiești ca și cum acel business ar fi al tău. Un client mulțumit este acel client care își dezvoltă afacerea având la bază sfaturile tale.

Serviciile Noastre
 • Întocmirea planului anual de amortizare a mijloacelor fixe.
 • Contabilizarea tuturor operațiunilor patrimoniale.
 • Contabilizarea, verificarea introducerii și prelucrării operațiunilor de casă și de bancă
 • Contabilizarea, verificarea introducerii și prelucrării intrărilor de materiale și mărfuri.
 • Contabilizarea, verificarea introducerii și prelucrării vânzărilor.
 • Contabilizarea salariilor.
 • Închiderea lunară a conturilor.
 • Întocmirea Balanței lunare de verificare.
 • Editarea Registrului jurnal și a Registrului inventar.
 • Furnizarea de informații pentru analiza economico-financiară a activității.
 • Organizarea fluxului de documente primare; asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul muncii și asistență în relația cu Inspectoratul Teritorial de Muncă.
 • Calcularea salariilor pe baza pontajului întocmit de firmă.
 • Întocmirea statelor de salarii și a fluturașilor pentru angajați.
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor aferente drepturilor de personal (D112 – de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate; D205 – anual).
 • Depunerea cererii de recuperare a sumelor aferente concediilor medicale de la CNAS.
 • Întocmirea declarațiilor și a situațiilor cerute de legile fiscale.
 • Asistarea clientului, la solicitarea acestuia, la controalele privind obligațiile fiscale; asistență în relația clientului cu Administrația Fiscală.
 • Întocmirea și depunerea Bilanțului contabil și a Raportării financiare semestriale.
 • Reîntocmirea și depunerea raportărilor privind obligațiile salariale (întocmirea și depunerea la organele competente a declarațiilor rectificative pentru salariați: CAS, somaj, sănătate și ITM);
 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a decontului privind tva ­taxa pe valoarea adaugată;
 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat;
 • Reîntocmirea și depunerea declarației rectificative la administrațiile financiare a declarației privind impozitul pe profit;
 • Refacerea balanței de verificare.
 • Asistenţă/consultanţă la recuperarea TVA;
 • Contestaţii procese – verbale organe fiscale de control;
 • Prelungiri vize de şedere temporară pentru cetăţeni străini;
 • Informări periodice cu privire la modificările legislației fiscale;
 • Consilierea financiar­-fiscală pe probleme punctuale;
 • Întocmirea dosarului preţurilor de transfer intern şi extern;
 • Întocmirea manualului de politici contabile;
 • Verificări contabile şi fiscale, audit intern;
 • Analize economico-­financiare şi calculul indicatorilor;
 • Optimizare fiscală privind taxele şi impozitele plătite de către client;
 • Întocmire planuri de afaceri, bugete și cash-­flow-­uri;
 • Raportări către holdinguri, asociaţi, companii mamă;
 • Audit financiar
 • Înmatriculări – persoane juridice;
 • Mențiuni – persoane juridice;
 • Dizolvări/Lichidări/Radieri – persoane juridice;
 • Analiză economico-financiară
 • Aspecte ale situației economico-financiare a patrimoniului și ale capacității acestuia de a genera profit. În acest scop se analizează documentele primare și evidența tehnico-operativă și contabilă cu scopul de a stabili dacă patrimoniul este administrat în mod corect
 • Comportamentul managerilor și a altor persoane din departamente funcționale sau de producție – dacă își îndeplinesc corespunzător atribuțiile de serviciu.
 • Cercetarea unui ansamblu de documente contabile și acte normative.
 • Stabilirea neglijenței sau abuzului în serviciu cauzate, spre exemplu, de neexercitarea obligațiilor contractuale.

CONTACTAȚI-NE PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII